ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Είναι ασκήσεις με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου.

Αφορά υγιή άτομα που θέλουν να έχουν την άσκηση στη ζωή τους.

Στόχος είναι το κάθε άτομο να μάθει τις ιδιαιτερότητές του ώστε να έχει το βέλτιστο αποτέλεσμα χωρίς
τραυματισμούς και πόνους.