ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Μέθοδος McKenzie: Αντιμετωπίζει μυοσκελετικά προβλήματα, όπως
η οσφυαλγία και δίνει τη δυνατότητα στον ασθενή να αυτοθεραπεύεται.
Μέθοδος Mulligan: Είναι τεχνική manual therapy, μειώνει τον πόνο
και βελτιώνει της κίνηση μίας άρθρωσης.
Μέθοδος Shaclock: Είναι εξειδικευμένη τεχνική αντιμετώπισης προβλημάτων
νευρικού ιστού, όπως πίεση νευρικής ρίζας από δισκοπάθεια.
Τεχνική kinesiotaping: Είναι η εφαρμογή ειδικού μυοπεριτονιακού taping,
που υποστηρίζει τους μυς και σταθεροποιεί τις αρθρώσεις.
Ασκησιοθεραπεία: Είναι εξειδικευμένες θεραπευτικές ασκήσεις με στόχο την
πλήρη και μόνιμη θεραπεία – αποκατάσταση.
Τεχνική Kinesiotaping: Η μέθοδος επίδεσης (taping) αναπτύχτηκε από τον Dr. Kenzo Kase τα τελευταία 25 χρόνια στην Ιαπωνία . Η
συγκεκριμένη μέθοδος taping χρησιμοποιεί έναν μοναδικό κατοχυρωμένο τρόπο σχεδίασης. Η θεραπεία μυοσκελετικών δυσλειτουργιών
και η αποκατάσταση του λεμφοιδήματος είναι μερικές από τις εφαρμογές της.
Η μέθοδος επιδρά στην ενεργοποίηση του νευρικού και του κυκλοφορικού συστήματος . Ως εκ τούτου, η αδυναμία των μυών να
λειτουργούν σωστά προκαλεί διαφόρων ειδών συμπτώματα. Κατά συνέπεια, δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στη σημασία της λειτουργίας των
μυών, για να ενεργοποιήσει το σώμα την διαδικασία αυτοεπούλωσης.
Διαπιστώθηκε ότι η λειτουργία των μυών και άλλων ιστών θα μπορούσε να βοηθηθεί από την εξωτερική βοήθεια μιας ελαστικής επίδεσης
όπως το μυοπεριτονιακό taping.
Από την αρχή της εμφάνισης του Kinesio Taping στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιατροί, manual therapists , φυσικοθεραπευτές , οστεοπαθητικοί ,
έχουν αναγνωρίσει και αγκαλιάσει αυτόν τον αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο πρόληψης , θεραπείας και αποκατάστασης. Η μέθοδος και
η ταινία επιτρέπουν στον ασθενή να λαμβάνει το θεραπευτικό όφελος 24 ώρες την ημέρα με άνεση και ευκολία, επειδή μπορεί να
διατηρηθεί για αρκετές ημέρες . Αυτή τη στιγμή η τεχνική Kinesio Taping χρησιμοποιείται σε νοσοκομεία, κλινικές, σχολεία και
επαγγελματικές αθλητικές ομάδες.
Η συγκεκριμένη τεχνική εφαρμόζεται αποκλειστικά από ειδικούς υγείας (όπως αναφέρθηκε παραπάνω) οι οποίοι είναι άριστοι γνώστες της
ανατομίας , της φυσιολογίας και της κινησιολογίας του ανθρώπινου σώματος και έχουν παρακολουθήσει το αντίστοιχο πρόγραμμα
εκπαίδευσης . Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της μεθόδου χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επιπλοκών .