ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Μέθοδος McKenzie: Αντιμετωπίζει μυοσκελετικά προβλήματα, όπως
η οσφυαλγία και δίνει τη δυνατότητα στον ασθενή να αυτοθεραπεύεται.
Μέθοδος Mulligan: Είναι τεχνική manual therapy, μειώνει τον πόνο
και βελτιώνει της κίνηση μίας άρθρωσης.
Μέθοδος Shaclock: Είναι εξειδικευμένη τεχνική αντιμετώπισης προβλημάτων
νευρικού ιστού, όπως πίεση νευρικής ρίζας από δισκοπάθεια.
Τεχνική kinesiotaping: Είναι η εφαρμογή ειδικού μυοπεριτονιακού taping,
που υποστηρίζει τους μυς και σταθεροποιεί τις αρθρώσεις.
Ασκησιοθεραπεία: Είναι εξειδικευμένες θεραπευτικές ασκήσεις με στόχο την
πλήρη και μόνιμη θεραπεία – αποκατάσταση.
Ασκησιοθεραπεία: Η μόνη θεραπευτική προσέγγιση που εμφανίζει αδιαμφισβήτητα θετικά αποτελέσματα σε βάθος χρόνου είναι η άσκηση.
Μέσω των εκπαιδευτικών ασκήσεων το μυϊκό σύστημα γίνεται δυνατό και ικανό να χειρίζεται τις κινήσεις του σώματος ορθά και έτσι δρα
προστατευτικά για τις αρθρώσεις και τα μαλακά μόρια όπως τα θυλακοσυνδεσμικά στοιχεία και οι τένοντες. Πρόκειται για εξατομικευμένες
κάθε φορά ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας, ισορροπίας και νευρομυïκής συναρμογής με αποτέλεσμα μέσω της περιφέρειας
(κορμός, άνω και κάτω άκρα) να εξασκείται ο εγκέφαλος στο να χειρίζεται σωστά τους μύες ώστε να υπάρχει ασφάλεια στις κινήσεις και τις
θέσεις του σώματος του ασθενή.
Στη διάρκεια του θεραπευτικού προγράμματος πραγματοποιούνται τέτοιου είδους ασκήσεις σε ειδικό χώρο με ειδικό εξοπλισμό και στο τέλος
των συνεδριών δίδεται στον ασθενή ένα ασκησιολόγιο προκειμένου να εξασφαλιστεί η θετική έκβαση μελλοντικά. Επίσης έχει φανεί ερευνητικά
πως ταυτόχρονα μέσω της ασκησιοθεραπείας μειώνεται ο πόνος και τα επίπεδα της φλεγμονής. Έτσι η ασκησιοθεραπεία αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της θεραπείας στο κέντρο φυσικοθεραπείας εξέλιξη.