Η στεφανιαία νόσος είναι η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως.
Πρόληψη: Περισσότερο από το 90% του κινδύνου για έμφραγμα οφείλεται
σε 9 παράγοντες που εμείς μπορούμε να ρυθμίσουμε.
Αποκατάσταση: Ακόμη και μετά το έμφραγμα σας βοηθάμε να ζήσετε
περισσότερο και να έχετε καλύτερη ποιότητα ζωής.
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Στεφανιαία νόσος είναι η κατάσταση κατά την οποία η καρδιά λόγω ανεπαρκούς αιμάτωσης αδυνατεί να εξασφαλίσει ικανοποιητική
ποσότητα αίματος στους ιστούς για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού. Εκφράζεται με καταστάσεις, όπως η στηθάγχη,
το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Αθηρωματικές πλάκες που μπορεί να υπάρχουν
σε περιφερικά αγγεία είναι δυνατό να μεταφερθούν στα στεφανιαία αγγεία μέσω της κυκλοφορίας του αίματος και να προκαλέσουν
ένα έμφραγμα ή σε αγγεία που αιματώνουν τον εγκέφαλο και να προκαλέσουν αντίστοιχα ένα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η στεφανιαία νόσος είναι η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως, προκαλεί αυξημένη θνησιμότητα, χαμηλή ποιότητα ζωής και οδηγεί
στη χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, όπου το (20%) καταλήγει σε ένα χρόνο από τη διάγνωση και περίπου το (50%) καταλήγει
σε πέντε χρόνια από τη διάγνωση. Η στεφανιαία νόσος και κατ’ επέκταση η καρδιακή ανεπάρκεια είναι νόσος που αυξάνεται
σε συχνότητα, καθώς αυξάνεται και η ηλικία. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι στον ανεπτυγμένο κόσμο το προσδόκιμο
επιβίωσης συνεχώς αυξάνεται έχει ως αποτέλεσμα τα ποσοστά εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων να αυξάνονται συνεχώς.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί μάλιστα πως τον αιώνα που διανύουμε ίσως η καρδιακή ανεπάρκεια είναι
η μεγαλύτερη πρόκληση, που θα αντιμετωπίσει ο χώρος της υγείας.

Αισιόδοξο είναι πως τα φάρμακα για τους καρδιοπαθείς βελτιώνονται συνεχώς, οι διαγνωστικές μέθοδοι γίνονται πιο ακριβείς
και έγκυρες και η παροχή υπηρεσιών υγείας, αν και με ελλείψεις, σταδιακά γίνονται καλύτερες. Σημαντικό είναι πως τα τελευταία
χρόνια έχει προοδεύσει αισθητά η έρευνα τόσο στην πρόληψη όσο και στην αποκατάσταση της στεφανιαίας νόσου και της
καρδιακής ανεπάρκειας. Στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εφαρμόζουν πλέον μια στρατηγική, σύμφωνα
με την οποία η αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων είναι ζήτημα μιας ομάδας επιστημόνων, η οποία δίνει έμφαση και στον τρόπο
ζωής του ατόμου – ασθενούς. Το γεγονός αυτό οφείλεται στα αδιαμφισβήτητα στοιχεία που έχουν προκύψει σχετικά με το πόσο
σημαντικά είναι ζητήματα, όπως η δραστηριότητα – άσκηση και η διατροφή, καθώς επίσης και η ψυχολογική υποστήριξη στην
πρόληψη και στην αποκατάσταση καρδιαγγειακών παθήσεων.

Άνθρωποι με στεφανιαία νόσο και καρδιακή ανεπάρκεια εμφανίζουν συχνά και διάφορα άλλα προβλήματα υγείας όπως οσφυαλγία,
αρθρίτιδα, διαβήτη και αναπνευστικές διαταραχές. Είναι αλήθεια πως τα προγράμματα καρδιαγγειακής πρόληψης - αποκατάστασης
μπορούν κυριολεκτικά να σώσουν ζωές. Προλαμβάνουν την πάθηση, βοηθούν όσους ήδη πάσχουν να σταθούν στα πόδια τους
λειτουργικά και ψυχολογικά μέσα από την άσκηση, τη διατροφή, την εκπαίδευση και την υποστήριξη. Στο κέντρο φυσικοθεραπείας
«Εξέλιξη» έχουμε υψηλή εξειδίκευση, λειτουργούμε ομαδικά, για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους, στηριζόμαστε στις διεθνείς
και ευρωπαϊκές οδηγίες και έχουμε πάντα ως κέντρο τον άνθρωπο.