ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

κινητοποιούν μη λειτουργικές συμπεριφορές και σχέσεις με τους άλλους ή/και κλινικά συμπτώματα στην καθημερινότητα του ασθενούς.
Επίσης, ο ψυχολόγος μπορεί να συνεργαστεί με τα μέλη της οικογένειας του ασθενούς, με στόχο να ταβοηθήσει να μάθουν νααντιμετωπίζουν
και να δέχονται τις αλλαγές στη δική τους ζωή, οι οποίες προκύπτουν απο την κατάσταση του ασθενούς. Επιπλέον μπορεί να υποστηρίξει τις
προσπάθειες τους να βοηθήσουν τον πάσχοντα να αντιμετωπίσει την ασθένεια. Ψυχολόγοι με κλινική εκπαίδευση εργάζονται και με ασθενείς  
των οποίων οι συναισθηματικές αντιδράσεις επηρεάζονται απο τις επιπλοκές της νόσου τους.Βασική προϋπόθεση για μια επιτυχημένη
ψυχολογική παρέμβαση είναι η καλή συνεργασία του ατόμου ή της οικογένειαςμε τον θεραπευτή ψυχολόγο. Η καλή συνεργασία βασίζεται

στη συνέπεια που πρέπει να επιδείξουν και οι δύο πλευρές αλλά και στηδημιουργία μιας καλής θεραπευτικής σχέσης που βοηθά τον ασθενή
να νιώσει ασφαλής μέσα σε συγκεκριμένο θεραπευτικό πλαίσιο.  Κάθε συνεδρία με τον ψυχολόγο διέπεται από το απόρρητο.

Γούβαλη Σύβια,
Κλινική Ψυχολόγος (M.Sc.)

http://psyxologia-therapy.com/
O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Ο ψυχολόγος είναι επιστήμονας που ασχολείται με τη μελέτη της σκέψης, της νοητικής λειτουργίας, του
συναισθήματος και της συμπεριφοράς του ανθρώπου σε όλα τα αναπτυξιακά του στάδια.Σήμερα, στο χώρο της
ιατρικής φροντίδας, πολλοί ψυχολόγοι λειτουργούν ως ανεξάρτητοι κλινικοί επιστήμονες και ως σύμβουλοι σε
ολόκληρο το σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας.
Η παρουσία τους είναι τις περισσότερες φορές απαραίτητη στην αξιολόγηση των ψυχολογικών πτυχών της φροντίδας
των ασθενών. Εργάζονται είτε απευθείας με ασθενείς είτε σε συνεργασία με την ιατρική ομάδα για τον σχεδιασμό
θεραπειών που να καλύπτουν και τις ψυχολογικές ανάγκες του ασθενούς.
Ο ασθενής μπορεί να συνεργαστεί με τον κλινικόψυχολόγο του ώστε να μπορέσουν μαζί να εκτιμήσουν την παρούσα
συναισθηματική κατάσταση του ασθενούς και να γίνουν κατανοητέςοι βαθύτερες αιτίες/συγκρούσεις που μπορεί να
Άτομα που έχουν χαμηλή σωματική δραστηριότητα εμφανίζουν περισσότερα και συχνότερα συμπτώματα άγχους.
Τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο η θετική επίδραση της άσκησης ως θεραπείας,

τόσο για το άγχος όσο και για την κατάθλιψη.
Η άσκηση και η καλή φυσική κατάσταση προστατεύει και ελαττώνει την πιθανότητα ασθενειών, που σχετίζονται

με υψηλά επίπεδα καθημερινού στρες.