ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Τα προγράμματα πρόληψης που εφαρμόζουμε στηρίζονται στο προφίλ και την κατάσταση του κάθε ατόμου ξεχωριστά
και στόχο έχουν να μειώσουν τους κύριους προδιαθεσικούς παράγοντες για στεφανιαία νόσο και να βελτιώσουν την υγεία του.
Αυτό επιτυγχάνεται, γιατί αρχικά γίνεται μια πλήρης αξιολόγηση από εργοφυσιολόγο, διαιτολόγο, φυσικοθεραπευτή και σε
συνεργασία πάντα με καρδιολόγο λαμβάνεται η πλήρης εικόνα του ατόμου. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η έναρξη του
προγράμματος με κύρια στοιχεία τα εξής:
Το κάθε τμήμα του προγράμματος είναι απαραίτητο, για να υπάρξη
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Στοιχεία, όπως
οι μέθοδοι και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται ή τα στοιχεία που
σχετίζονται με τη διάρκεια, την ένταση και τη συχνότητα, εξατομικεύονται
και σε κανένα άτομο δεν είναι απολύτως ίδια.
Στο κέντρο φυσικοθεραπείας «Εξέλιξη» γνωρίζουμε, νοιαζόμαστε
για τον άνθρωπο και συνεργαζόμαστε μεταξύ μας, ώστε ο καθένας
που ξεκινά την διαδικασία να εισπράττει την ουσία του προγράμματος,
το αποτέλεσμα και τις συμπεριφοριστικές αλλαγές που πρέπει να
πραγματοποιήσει, προκειμένου όχι μόνο να μειώσει τις πιθανότητες
να εμφανίσει κάποιο έμφραγμα, αλλά να έχει καλύτερη υγεία
σε σχέση με αυτή που είχε πριν από το πρόγραμμα.
Η στεφανιαία νόσος είναι η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως.
Πρόληψη: Περισσότερο από το 90% του κινδύνου για έμφραγμα οφείλεται
σε 9 παράγοντες που εμείς μπορούμε να ρυθμίσουμε.
Αποκατάσταση: Ακόμη και μετά το έμφραγμα σας βοηθάμε να ζήσετε
περισσότερο και να έχετε καλύτερη ποιότητα ζωής.