ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Η άσκηση τύπου personal αφορά την άσκηση με την παρουσία και καθοδήγηση ενός πτυχιούχου γυμναστή.
Ο τελευταίος  μέσω των γνώσεων και της εμπειρίας που διαθέτει εξασφαλίζει την σωστή εκτέλεση των ασκήσεων ώστε
να υπάρχει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα και  να αποφεύγονται τραυματισμοί. Είναι πολύ σημαντική βοήθεια για τον
ασκούμενο, ειδικά όταν πρόκειται για κάποιον που πρόσφατα ξεκίνησε να γυμνάζεται. Επίσης η άσκηση τύπου
personal δίνει τη δυνατότητα για γρήγορη πρόοδο εφόσον ο personal trainer έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί στενά
τον ασκούμενο και να προσαρμόζει το πρόγραμμα ακόμη και ανάλογα με την εκάστοτε μέρα προπόνησης. Στο κέντρο
φυσικοθεραπείας εξέλιξη υπάρχει συνεργασία μεταξύ του personal trainer και των άλλων ειδικοτήτων ώστε να εξατομικεύεται
το πρόγραμμα ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου όπως η αερόβια ικανότητα, η σωματοδομή και το ενεργειακό ισοζύγιο.
Έτσι ο ασκούμενος ασκείται στο μέγιστο ασφαλές όριο που ο οργανισμός του επιτρέπει και σε συνδυασμό με τεχνικές όπως
το pilates και η λειτουργική προπόνηση η άσκηση γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρον, ιδιαίτερη και αποτελεσματική.