ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Πελματογράφημα και κινηματική ανάλυση

Το βασικό σύστημα FDM-T αποτελείται από ένα καινοτόμο κυλιόμενο τάπητα με ενσωματωμένους αισθητήρες υψηλής ανάλυσης
& καταγραφής. Σε μια περιοχή διαστάσεων 150 x 50 cm, η συσκευή διαθέτει πάνω από 5.000 αισθητήρες καταγραφής της πίεσης.
Χρησιμοποιώντας μια τεχνολογίαπου ειδικά αναπτυγμένη από τη zebris, η κίνηση του τάπητα ρυθμίζεται έτσι, ώστε να γίνεται μια
σταθερή καταγραφή και ανάλυση των πιέσεων & δεδομένων που δέχονται οι αισθητήρες.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι μοντέλων κυλιόμενων ταπήτων για το σύστημα.Η απεικόνιση όλων των καταγραφόμενων μετρήσεων γίνεται
σε πραγματικό χρόνο (REAL TIME) σεένα οποιοδήποτε υπολογιστή του εμπορίου. Το software, προσφέρει τη δυνατότητα για έλεγχο
τωνπαραμέτρων της δύναμης-πίεσης, καθώς επίσης επιπρόσθετα, απεικονίζει τα δεδομένα – σήματασε αργή κίνηση και απολύτως
συγχρονισμένα.

Σε βασικές διαμορφώσεις, όλα τα μοντέλα FDM-T διαθέτουν έξοδο για σύνδεση και ταυτόχρονηχρήση με κάμερα βίντεο για καταγραφή
κινηματικής ανάλυσης (GAIT ANALYSIS). Το προαιρετικό‘’πακέτο’’ κάμερας, περιλαμβάνει μια κάμερα βίντεο υψηλής ανάλυσης με φακό
ευρείας γωνίας,ορθοστάτη και όλα τα απαραίτητα καλώδια που απαιτούνται για τη σύνδεση με το σύστημα.

Ο χρονικός συγχρονισμός χρησιμοποιώντας το προαιρετικό ασύρματο εξάρτημα DAB, γίνεται μέσωυπέρυθρων ακτινών.
Το εξάρτημα,επικοινωνεί με τον υπολογιστή μέσω Bluetooth, και μπορεί νασυνδεθεί με έως 8 αισθητήρες EMG
επιτρέπουν στο σύστημα να κάνει
κινηματική ανάλυση (GAITANALYSIS) με απεικόνιση της κίνησης στον υπολογιστή με τη μορφή σκελετού.
Η εξέταση σε εμάς διαφέρει. Υπάρχουν τρία στοιχεία που καθιστούν την εξέταση σε εμάς αξιόπιστη και ολοκληρωμένη:

1. Οι αισθητήρες βρίσκονται σε κυλιόμενο τάπητα, έτσι είναι δυνατή η μέτρηση ακόμη και κατά τη διάρκεια τρεξίματος,
2. Πραγματοποιούμε ειδική εξέταση ώστε να έχουμε διαθέσιμο και το τρισδιάστατο καλούπι του άκρου πόδα.

ΤΟ ΠΕΛΜΑΤΟΓΡΑΦΗΜΑ  ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΙ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΔΙΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΠΑΤΟΙ.

3. Πραγματοποιούμε και κινηματική ανάλυση για τον τρόπο που κινείται η λεκάνη και τα κάτω άκρα ώστε να έχουμε στοιχεία και από
υπερκείμενες αρθρώσεις.
Πελματογράφημα είναι η εξέταση που αξιολογεί τις φορτίσεις (δυνάμεις) που ασκούνται στα
πέλματα, οι οποίες μεταφέρονται στις υπόλοιπες αρθρώσεις του σώματος
Ενδείκνυται για καταστάσεις όπως πλατυποδία, βλαισοποδία, κοιλοποδία,άκανθα
πτέρνας, ανισοσκελία, διαβητικό πόδι, βλαισό μεγάλο δάκτυλο, οσφυαλγία, αρθρίτιδες,
τενοντώσεις
Θηβών  273 - Περιστέρι  τηλ:210 5743 829
Δοϊρανης 45 - Καλλιθέα  τηλ:213 044 1190