ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Η Εργοφυσιολογία (Φυσιολογία της Άσκησης) είναι η επιστήμη η οποία μελετά τις βιολογικές προσαρμογές στα διάφορα συστήματα
του οργανισμού (πχ καρδιοαγγειακό, αναπνευστικό, ορμονικό, νευρικό, μυϊκό) κατά τη μυική προσπάθεια και κατ’ επέκταση τη φυσική
δραστηριότητα και την άσκηση. Ο όρος είναι αρκετά ευρύς και, περιλαμβάνοντας όλες τις μορφές της μυικής προσπάθειας, αναφέρεται
όχι μόνο σε αθλητές αλλά σε κάθε ασκούμενο ανεξαρτήτως βιολογικού επιπέδου και δυνατοτήτων.

Επιμέρους κλάδο της Εργοφυσιολογίας αποτελεί η Κλινική Εργοφυσιολογία, αντικείμενο της οποίας είναι η μελέτη των βιολογικών
προσαρμογών της άσκησης σε υποκινητικές παθήσεις και χρόνιες νόσους. Με άλλα λόγια, η Κλινική Εργοφυσιολογία ασχολείται µε
τη µελέτη των µηχανισµών που σχετίζονται µε τη µειωµένη ικανότητα για άσκηση και µε την επίδραση της άσκησης στη βελτίωση της
λειτουργικής/φυσικής κατάστασης σε έναν ευρύ πληθυσµό που πάσχει από κάποιο χρόνιο νόσηµα.  Ο πρώτιστος στόχος της
ειδικότητας της Κλινικής Εργοφυσιολογίας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των χρονίως πασχόντων ασθενών.
Οι εργοφυσιολόγοι, πέραν της έρευνας, μπορούν να αποτελούν μέλη της προπονητικής ομάδας σε ατομικά και ομαδικά αθλήματα, να
αναλαμβάνουν την αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης, να παρέχουν συμβουλές προπόνησης, να οργανώνουν και να εφαρμόζουν
προγράμματα άσκησης και προπόνησης. Οι κλινικοί εργοφυσιολόγοι μπορούν να στελεχώσουν νοσοκομεία, κλινικές και κέντρα
αποκατάστασης ως μέλη ευρύτερης ιατρικής ομάδας ικανοί να αναπτύσσουν και να διαχειρίζονται προγράμματα άσκησης σε
πληθυσμούς διαφόρων νοσημάτων. Αναλαμβάνουν επίσης να εκπαιδεύσουν και να συμβουλέψουν ασθενείς με χρόνια νοσήματα,
ενώ μπορούν επίσης να στελεχώσουν προγράμματα πρόληψης σε πληθυσμούς φαινομενικά υγιείς ή χαμηλού κινδύνου.