• Δεν επιβαρύνονται οι αρθρώσεις,
• Είναι ασφαλής για τον ασθενή,
• Αντιμετωπίζεται το σώμα ως ένα ενιαίο σύνολο και όχι ως μεμονωμένες ομάδες μυών και αρθρώσεων,
• Βελτιώνεται η δύναμη του ασθενή,
• Αυξάνεται η ελαστικότητα και η αντοχή του ασθενή,
• Αυξάνεται η σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης και του κορμού συνολικά,
• Βελτιώνεται το πρότυπο της αναπνοής του ασθενή μειώνοντας έτσι την κόπωση των μυών του αυχένα, της ράχης
και της οσφύος,
• Βελτιώνεται η ικανότητα ελέγχου του σώματος του ασθενή με αποτέλεσμα να μειώνεται η πιθανότητα τραυματισμών
και να βελτιώνεται η απόδοση του σώματος.

Περισσότερα για τη μέθοδο pilates.
H μέθοδος οφείλει το όνομά της στον JosephPilates, ο οποίος ήταν αυτοδίδακτος στην ανατομία, στο μποξ, στην πάλη, στην
yogaκαι σε διάφορες πολεμικές τέχνες. Στα τέλη πρώτου παγκοσμίου πολέμου ανέλαβε χρέη νοσοκόμου-φυσικοθεραπευτή
όπου και ανέπτυξε την μέθοδο.  Οι αρχές της μεθόδου είναι οι εξής 6:
ΚΕΝΤΡΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Έμφαση στον
έλεγχο του
κορμού
Έλεγχος της
κίνησης
Έμφαση στην
ροή της
κίνησης
Συγκέντρωση κατά
την εκτέλεση
κινήσεων
Σωστό πρότυπο
αναπνοής
Ακρίβεια στην
εκτέλεση των
κινήσεων
Οφέλη του κλινικού pilates
•  Έμφαση στον έλεγχο του κορμού: Αναφέρεται στην σημαντικότητα του κορμού ως το κέντρο του σώματος. Τα άκρα του
σώματοςκινούνται με υψηλότερο έλεγχο, με μικρότερο κίνδυνο τραυματισμού καθώς και με υψηλότερη ποιότητα όταν υπάρχει
επαρκής σταθεροποίηση του κορμού του σώματος.

•  Συγκέντρωση κατά την εκτέλεση κινήσεων: Αναφέρεται στην σημαντικότητα του εγκεφάλου ως κέντρο ελέγχου της στάσης
και της κίνησης του σώματος. Όταν υπάρχει υψηλή συγκέντρωση κατά την εκτέλση μιας άσκησης υπάρχει η βέλτιστη ενεργοποίηση
των μυών και η μεγαλύτερη συνεργατικότητα μεταξύ τους ώστε η κίνηση που πραγματοποιείται να απαιτεί την μικρότερη δυνατή
δαπανούμενη ενέργεια και να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή σταθεροποίηση στις αρθρώσεις κατά την κίνηση και την
διατήρηση μιας θέσης.

•  Έλεγχος της κίνησης: Πρόκειται για την δυνατότητα ελέγχου της κίνησης. Όσο υψηλότερος είναι ο έλεγχος τόσο αυξάνεται η
βελτίωση της δύναμης, ελαστικότητας, αντοχής του σώματος ενώ μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος για τραυματισμό και για
φθορά των αρθρώσεων.

•  Σωστό πρότυπο αναπνοής: Αναφέρεται στο σωστό πρότυπο της αναπνοής. Κατά την διάρκεια των ασκήσεων γίνεται ρυθμική
εισπνοή κατά την προσπάθεια και εκπνοή με πίεση κατά την επιστροφή. Έτσι εξασφαλίζεται η πλήρης έκπτυξη των πνευμόνων,
η βέλτιστη οξυγόνωση των ιστών και υοθετείται ένα πρότυπο αναπνοής που εξασφαλίζει την μεγαλύτερη δυνατή οξυγόνωση και
οικονομία κατά την αναπνοή. Επίσης με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η ενεργοποίηση εντω βάθει μυών του θωρακικού
τοιχώματος με αποτέλεσμα να υπάρχει καλύτερη σταθεροποίηση της οσφύος και της σπονδυλικής στήλης συνολικά.

•  Ακρίβεια στην εκτέλεση των κινήσεων: Αναφέρεται στο λεγόμενο ‘δεν πρόκειται για το πόσες επαναλήψεις πραγματοποιούνται
αλλά για το πώς πραγματοποιούνται’. Η ακρίβεια στην εκτέλεση της άσκησης-κίνησης βελτιώνει την νευρομυΪκή συναρμογή και
την ιδιοδεκτικότητα, πιο απλά στην συνεργασία μεταξύ νευρικού και μυϊκού συστήματος όπως επίσης και στην ενεργοποίηση
ειδικών νευρικών υποδοχέων που είναι υπεύθυνοι για την αντίληψη της θέσης και της κίνησης του σώματος στον χώρο.

Οι κύριες ασκήσεις της μεθόδουpilates είναι 50 και είναι δυνατό να συνδυαστούν και μεταξύ τους. Είναι αναγνωρισμένο ερευνητικά
πως ο εγκάρσιος κοιλιακός, ένας εντω βάθει μυς του κοιλιακού τοιχώματος, έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην σταθεροποίηση της
οσφύος και είναι ο πρώτος μυς που ενεργοποιείται σε οποιαδήποτε κίνηση των άκρων του σώματος (Hodges, PW.1999).

Οι ασκήσεις pilatesόταν εκτελούνται σωστά επιτυγχάνουν την βέλτιστη ενεργοποίηση του εγκάρσιου κοιλιακού με αποτέλεσμα την
καλύτερη σταθεροποίηση της οσφύος και του κορμού σε οποιαδήποτε κίνηση του σώματος. Επίσης μέσω των ειδικών ασκήσεων
pilatesενεργοποιούνται μύες του κοιλιακού τοιχώματος όπως ο ορθός κοιλιακός και ο έσω και έξω λοξός κοιλιακός οι οποίοι ενισχύουν
ακόμη περαιτέρω την σταθεροποίηση του κορμού και της σπονδυλικής στήλης (Willet GM, Hyde JE, Uhrlaub MB, Wendel C,
Karst GM. 2001).  Σήμερα είναι αναγνωρισμένος ο ρόλος του κλiνικούpilatesστη διαχείριση της οσφυαλγίας (Cherie Wells,2014)
σε σχέση με την μείωση του πόνου, την βελτίωση της κίνησης Και της λειτουργικότητας του ασθενή.
Στο κέντρο φυσικοθεραπείας εξέλιξη εφαρμόζομε τις κατάλληλες ασκήσεις κλινικού pilatesεξατομικευμένα με στόχο την βέλτιστη
πρόγνωση του ασθενή ενώ παρακολουθούμε συνεχώς τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα που όπως διαφαίνεται ισχυροποιούν
τον ρόλο τουpilatesως ένα κλινικό εργαλείο για την αντιμετώπιση μυοσκελετικών προβλημάτων της σπονδυλικής στήλης
και των άκρων.
•Περιστέρι
Θηβών 273
•Καλλιθέα
Δοϊρανης 45
•Περιστέρι
210 5743 829
697 6336 286
697 8429 521
•Καλλιθέα
213 044 1190
697 8429 521
Θηβών  273 - Περιστέρι  τηλ:210 5743 829
Δοϊρανης 45 - Καλλιθέα  τηλ:213 044 1190