Μετά την αξιολόγηση δίνονται οδηγίες, που αφορούν στον τρόπο ζωής για βελτίωση και διατήρηση της υγείας,
δημιουργείται με βάση την αξιολόγηση ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα άσκησης και αν χρειάζεται το άτομο παραπέμπεται
σε άλλον ειδικό.
Καθορισμός τελικού στόχου
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Βελτίωση της απόδοσης στο εκάστοτε άθλημα,
Αποφυγή τραυματισμών,
Πρόληψη χρόνιων προβλημάτων, όπως η οσφυαλγία.