Για να είναι αποτελεσματικό ένα πρόγραμμα λειτουργικής προπόνησης με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες από το
Αμερικάνικο Κολλέγιο Αθλητιατρικής (ACSM), θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει έναν αριθμό διαφορετικών στοιχείων,
που μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες ή τους στόχους του κάθε ατόμου ξεχωριστά.
Ειδικότερα:
•Να βασίζεται σε ένα ασκησιολόγιο εμπνευσμένο από την καθημερινή ζωή του ασκούμενου.
•Να είναι εξατομικευμένο. Το κάθε πρόγραμμα θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο σε κάθε άτομο ξεχωριστά και να
προσεγγίζει τους συγκεκριμένους στόχους ενός ασκούμενου, με έμφαση σε δραστηριότητες που έχουν νόημα γι’ αυτόν.
Θα πρέπει επίσης να έχει προσαρμοστεί το ασκησιολόγιο στα δεδομένα της υγείας του κάθε ατόμου, συμπεριλαμβανομένης
της ύπαρξης ή του ιστορικού ενός τραυματισμού.
• Να είναι ολοκληρωμένο. Θα πρέπει να περιλαμβάνει μια ποικιλία από ασκήσεις που επιδρούν θετικά στην ευελιξία, την
ισορροπία, τη δύναμη και την αντοχή, με έμφαση σε πολλαπλά επίπεδα κίνησης, δηλαδή οι κινήσεις να γίνονται και στα
3 επίπεδα του ανθρώπινου σώματος.
• Να είναι προοδευτικό. Το πρόγραμμα δηλαδή να αυξάνει σταθερά τη δυσκολία της άσκησης.
• Επίσης, να ενσωματώνεται στην άσκηση η χρήση αντικειμένων, που χρησιμοποιούνται και στη καθημερινή ζωή.

Στο κέντρο μας πραγματοποιείται κατ’ αρχάς μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση, χωρίς την οποία δε γίνεται να εξατομικευτεί
ένα πρόγραμμα λειτουργικής προπόνησης. Για το σκοπό αυτό συμβάλλουν διάφορες ειδικότητες, όπως συμβαίνει και στις
προηγμένες χώρες της Ευρώπης και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Συγκεκριμένα η ομάδα μας αποτελείται από
τους εξής ειδικούς:
• Εξειδικευμένοι φυσικοθεραπευτές στην άσκηση και τα μυοσκελετικά προβλήματα,
• Εξειδικευμένη κλινική διαιτολόγος,
• Εξειδικευμένος κλινικός εργοφυσιολόγος,
• Ορθοπεδικός χειρουργός,
• Γυμναστής με ειδικότητα στη λειτουργική προπόνηση,
• Γυμναστής με ειδικότητα σε προγράμματα pilates, yoga.
Εξατομίκευση - έναρξη προγράμματος
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Βελτίωση της απόδοσης στο εκάστοτε άθλημα,
Αποφυγή τραυματισμών,
Πρόληψη χρόνιων προβλημάτων, όπως η οσφυαλγία.