Βελτίωση της απόδοσης στο εκάστοτε άθλημα

Αποφυγή τραυματισμών

Πρόληψη χρόνιων προβλημάτων, όπως η οσφυαλγία.
Διαδικασία
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ