Ο χώρος της υγείας τα τελευταία χρόνια αλλάζει,
εξελίσσεται. Παλαιές τακτικές και γνώσεις που θεωρούνταν
δεδομένες φαίνεται να μην ισχύουν και πλέον η παγκόσμια
κοινότητα της υγείας στρέφεται στην έρευνα και τη
συνεργασία μεταξύ των ειδικοτήτων για την καλύτερη
αντιμετώπιση των διαφόρων παθήσεων.
Εμείς κάνουμε πράξη τις τελευταίες οδηγίες των διεθνών
οργανισμών, έχουμε τις γνώσεις και την εμπειρία να
βοηθήσουμε και παρακολουθούμε τις τελευταίες ερευνητικές
εξελίξεις παγκοσμίως.
Έχουμε υψηλό βαθμό εξειδίκευσης και συνεργαζόμαστε με  
άλλους επιστήμονες υγείας, προκειμένου να επιτυγχάνουμε
πάντα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Έχουμε ως κέντρο μας τον άνθρωπο και αντιμετωπίζουμε
την κάθε περίπτωση εξατομικευμένα,ως οφείλουμε, σαν
να είναι μοναδική.
Στο κέντρο φυσικοθεραπείας «Εξέλιξη» νοιαζόμαστε,
γνωρίζουμε και καινοτομούμε, για να προσφέρουμε
θεραπεία, πρόληψη, υγεία.
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
This file is not intended to be viewed directly using a web browser. To create a viewable file, use the Preview in Browser or Publish to Yahoo Web Hosting commands from within Yahoo SiteBuilder.