Τα νευρολογικά περιστατικά συνήθως αφορούν χρόνιες παθήσεις, όπως το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο, στο οποίο
ο ασθενής αντιμετωπίζει προβλήματα κινητικότητας του ενός ημιμορίου του σώματος, δηλαδή δυσκολεύεται να κινήσει το
ένα χέρι και το αντίστοιχο κάτω άκρο. Τα τελευταία χρόνια υποστηρίζεται η αποκατάσταση που δίνει έμφαση στη
λειτουργικότητα του ασθενούς. Με αυτή την προσέγγιση χρησιμοποιούμε μία άρτια κινησιοθεραπεία, που στόχο έχει να
βοηθήσει την κινητικότητα των αρθρώσεων και του νευρομυϊκού συστήματος του ασθενούς. Επιπροσθέτως,
χρησιμοποιούνται λειτουργικές ασκήσεις που βοηθούν τον ασθενή να αποκτήσει μία καλύτερη ποιότητα ζωής στην
καθημερινότητά του. Σε αυτές περιλαμβάνονται ασκήσεις και δραστηριότητες, όπως η βάδιση, το ανέβασμα και το κατέβασμα
σε σκαλοπάτια και η έγερση και επαναφορά σε ένα κάθισμα. Επίσης, δίνεται έμφαση σε ασκήσεις νευρομυϊκής συναρμογής,
ισορροπίας και ιδιοδεκτικότητας, που βοηθούν στην καλύτερη συνεργασία μεταξύ του εγκεφάλου με τα περιφερικά νεύρα και
τους μυς. Σε περιπτώσεις που αυτό απαιτείται, συμμετέχουν και άλλες ειδικότητες, όπως κλινική διαιτολόγος, αν χρειάζεται
μείωση του βάρους του ασθενούς, ώστε να είναι σε θέση πιο εύκολα το μυϊκό σύστημα να εκτελέσει διάφορες κινήσεις και
κυρίως τη μεταφορά του σώματος.

Στο κέντρο φυσικοθεραπείας «Εξέλιξη» αντιμετωπίζουμε τον κάθε νευρολογικό ασθενή ως μοναδικό και μαζί με ένα άρτιο
πρόγραμμα αποκατάστασης δίνουμε μεγάλη έμφαση και στην κοινωνικοποίησή του και την επανένταξή του στην
καθημερινότητά του με προσεγγίσεις, όπως κάποιες ομαδικές συνεδρίες. Έτσι, ο ασθενής συνειδητοποιεί πως δεν είναι
ο μόνος που έχει το πρόβλημα, μοιράζεται την κατάστασή του με άλλους ανθρώπους και έτσι εισπράττει μεγάλη υποστήριξη
και στο ψυχολογικό μέρος. Με τον τρόπο αυτό στο κέντρο φυσικοθεραπείας «Εξέλιξη» προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή
αποκατάσταση σε ένα κλίμα συνεργασίας και αλληλεγγύης.
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Αντιμετωπίζουμε καταστάσεις, όπως Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο και Σκλήρυνση
Κατά Πλάκας, με σκοπό τη βελτίωση της δυνατότητας για αυτοεξυπηρέτηση και της
ποιότητας ζωής του ασθενούς.Εφαρμόζουμε:
Eιδική κινησιοθεραπεία,
Επανεκπαίδευση βάδισης με ειδικό εξοπλισμό
Λειτουργικές ασκήσεις για εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων