ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Αντιμετωπίζουμε οποιαδήποτε μυοσκελετική  παθήση της σπονδυλικής στήλης και των
άκρων με μια oλοκληρωμένη προσέγγιση που συνδυάζει:
Σημαντικό για την σωστή θεραπεία είναι η σωστή αξιολόγηση και ο εντοπισμός της πηγής του πόνου. Πριν την έναρξη
της θεραπείας βεβαιωνόμαστε πως δεν υπάρχει κάποια σοβαρή παθολογία που να υποβόσκει κάτω από τα συμπτώματα
του ασθενή και ακολουθεί ένα πλάνο θεραπείας με αρχικό στόχο την μείωση του πόνου και την βελτίωση της λειτουργικότητας.
Χρησιμοποιούνται τα φυσικά μέσα όπως διαθερμίες βραχέων κυμάτων και μικροκυμάτων, κρυοθεραπεία, υπέρηχα, T.E.N.S
και lazer και θεραπευτική μάλαξη. Μεγάλη έμφαση δίνεται στο μέρος των θεραπευτικών ασκήσεων που γίνεται σε έναν ειδικό
και πλήρως εξοπλισμένο χώρο. Χρησιμοποιούνται οι διάφορες τεχνικές και μέθοδοι όπου και όταν χρειάζεται ενώ ακολουθεί
εκπαίδευση του ασθενή ώστε να μπορεί στο μέλλον να αποφεύγει παρόμοιες καταστάσεις.
Εφαρμογή φυσικών μέσων όπως T.E.N.S και lazer
εξειδικευμένες τεχνικές όπως η Mckenzie
Ασκησιοθεραπεία και εκπαίδευση του ασθενή