Η στεφανιαία νόσος είναι η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως.
Πρόληψη: Περισσότερο από το 90% του κινδύνου για έμφραγμα οφείλεται
σε 9 παράγοντες που εμείς μπορούμε να ρυθμίσουμε.
Αποκατάσταση: Ακόμη και μετά το έμφραγμα σας βοηθάμε να ζήσετε
περισσότερο και να έχετε καλύτερη ποιότητα ζωής.
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Σήμερα η αποκατάσταση σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο δεν περιορίζεται μόνο στις καθιερωμένες
εξετάσεις και στη λήψη φαρμάκων, αλλά και σε προσαρμογές που αφορούν στον τρόπο ζωής, όπως
η διατροφή, το κάπνισμα και η άσκηση. Τα προγράμματα αποκατάστασης προσφέρουν πολλαπλά
οφέλη για τους ασθενείς
Μέσα από το πρόγραμμα αποκατάστασης ο ασθενής μπορεί να αυτοεξυπηρετείται καλύτερα και σε
κάποιες περιπτώσεις είναι δυνατή και η επιστροφή στην εργασία. Έχει φανεί πως, όταν η αποκατάσταση
γίνεται μέσω μιας ομάδας επιστημόνων, έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Στις ανεπτυγμένες
χώρες τέτοια προγράμματα είναι επαρκώς εξελιγμένα, όπως στην Αγγλία όπου πραγματοποιούνται
περισσότερα από 395 προγράμματα αποκατάστασης για καρδιοπαθείς. Στα πρότυπα αυτά λειτουργεί
και το κέντρο φυσικοθεραπείας «Εξέλιξη» μέσω μιας ομάδας επιστημόνων υγείας, οι οποίοι όλοι μαζί
συνεργάζονται με τον ασθενή για την επίτευξη των στόχων. Τα προγράμματα καρδιαγγειακής
αποκατάστασης μπορούν κυριολεκτικά να σώσουν ζωές. Βοηθούν τους ασθενείς να σταθούν πάλι
στα πόδια τους λειτουργικά και ψυχολογικά μέσα από την άσκηση, τη διατροφή, την εκπαίδευση
και την υποστήριξη που τους προσφέρεται.